office@crmonline.co.il

052-508-8999

הטמעה מוצלחת

רשימת שלבים בביצוע הטמעה מוצלחת בארגון .

השלבים רלוונטיים לכל ארגון ללא תלות בגודל או תחום הפעילות

הקפדה על השלבים מונעת חריגה תקציבית ואי עמידה בזמנים למרות שבמבט ראשון נוצרת השליה של תהליך ארוך ומיותר. גורם מקצועי (מטמיע ) ונציג החברה בעל חריצות מסוגלים לבצע את התהליך בפרק זמן קצר ובאפקטיביות גבוהה

 

קביעת אחראי מטעם הארגון  להטמעה – נאמן המערכת

בשלב זה מוגדר אדם מטעם החברה, אשר משמש כאיש קשר יחיד ומולו מתבצע כל התהליך 

הגדרת היררכיית ההרשאות במערכת

בשלב זה מוגדרים כל התפקידים הקיימים בעסק ונבנית היררכיה ברורה הכוללת חובת דיווח בשרשרת הניהול

הגדרת פרופילים של המשתמשים

בשלב זה מוגדרים כל סוגי הפרופילים ונקבעת אופי העבודה ,נגישות למודולים השונים וסוגי אינפורמציה. בשלב זה מוגדרים מצבים כגון עריכת נתונים,יצירת נתונים ,קריאת נתונים בלבד או נחסמת גישה לנתונים.

קביעת הגדרות שיתוף

בשלב זה מוגדר אופי התייחסות לאינפורמציה בעסק. נקבע האם מידע הינו ציבורי או פרטי ומהי יכולת המשתמשים להשפיע על מידע, אשר לא בתחום אחריותם

הגדרת שדות אינפורמטיביים הרלוונטיים לארגון- בניית דפי מידע

בשלב זה מוגדרים מוגדרים  שדות אינפורמציה, נקבעים ערכים (יחידות)  הרלוונטיים לכל שדה ומוגדרים מונחים המקובלים בחברה

שיבוץ מודולים וקביעת אחראים על המודולים

בשלב זה מתבצעת התאמה למודולים השונים ונקבעים אחראים לכל מודול מטעם העסק

הדרכת מודולים תפעוליים

בשלב זה מתבצעת הדרכה ראשונים על מערכת, אשר עברה התאמה לצרכים של העסק. הדרכה מועברת בשלב ראשוני לנאמן ולצוות ניהולי לקבלת דגשים אחרונים 

תפעול מודולים 
בשלב זה מבוצע תהליך בדיקה מקיף לכל מערכת  כולל  התייחסות לאינפורמציה הנקלטת וצורתה. הבדיקה כוללת טפסים השונים, הרשאות דוחות ועוד

הדרכת

הדרכה מחולקת לצוותים לפי תחומי עניין או מחלקות