office@crmonline.co.il

052-508-8999

אז מה זה CRM ולמה צריך את זה?

עולם העסקים של היום מחייב כל ארגון להיות בקשר ובמעקב מתמיד אחר לקוחותיו הקיימים והפוטנציאליים. קשר זה משמעו הקצאת משאבים אנושיים וחומריים כאחד ולרב מקור לאכזבה ולתסכול הנובע אחת משתי סיבות:

הראשונה היא, העדרה של מערכת מקצועית ייעודית לצרכים אלה והשניה היא, מספר מערכות המתקיימות במקביל בארגון ואינן מסונכרנות אחת עם השניה. מה שקורה בשטח הוא תיבות הדואר האלקטרוני עמוסות במאות פרטים ועשרות תיקיות עם שמות אנשי קשר ושמות החברות איתם הארגון נמצא בקשרים שונים. רשימות ארוכות של מסמכים, אשר ההתמצאות בהם אינה אפשרית, למרות שהם מכילים אינפורמציה יקרת ערך כגון: הצעות מחיר, הסכמים, תיעוד שיחות ופגישות ועוד. היומן הינו עמוס משימות ותכנון הפעילות נהיה קשה מיום ליום.

בנקודת זמן קריטית זאת, כאשר כל מכלול המידע אינו שימושי וצורך זמן רב, מתקבלת החלטה מבורכת - שילוב מערכת CRM לניהול קשרי לקוחות.

CRM היא אסטרטגיה עסקית הקובעת את טיב קשרי החוץ עם קהל הלקוחות (המערכת לא פוסחת על ספקים וגורמים נוספים). CRM עוסקת בענפי שיווק (ניהול קמפיינים), מערך המכירות, מחירונים מלאים, הצעות מחיר, חיוב וגבייה.

מה שמערכת CRM טובה עושה למעשה הוא:
 • יוצרת מאגר מידע אחיד אשר אוגר את כל הפעילות ואליו מוזנים כל הנתונים באופן מיידי.
 • מסנכרנת בין כל הערוצים ותהליכם עסקיים הקיימים בכל אחד מהמחלקות בחברה.
 • מאפשרת נגישות לאינפורמציה בכל מקום ובכל זמן.

למעשה, מערכת CRM Online עוזרת ללקוחות המעוניינים לשפר את הביצועים העסקיים, להתייעל ולהתקדם לשיטות עבודה מתקדמות.

CRM Online
מבצעת זאת תוך התבססות על היתרונות הבאים:
 • גמישות גבוהה של המערכת.
 • כל הפונקציות מרוכזות במסך אחד.
 • כל המידע משויך לאובייקט ספציפי (לקוח, ספק וכדומה).
 • מערכת מבוססת web.
 • שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים - java. ajax. php. MySql
 • מערכת חיפוש פנימית.
 • יכולת התממשקות גבוהה (outlook plug-in, office plug-in, thunderbird plug-in).
 • יכולת ייבוא וייצוא נתונים ממערכות שונות.
 • אי תלות באמצעי חומרה נוספים - למעשה הדרישה היא מחשב וחיבור לאינטרנט.
 • תהליך הטמעה קצר במיוחד.
 • עדכוני גרסאות שוטפים.