office@crmonline.co.il

052-508-8999

שדרוג אוטומטי של המערכת


שדרוג אוטומטי של המערכת

  • שדרוג של פתרונות CRM OnLine באופן אוטמטי ומיידי
  • קבלת כל הפתרונות, האפליקציות והרכיבים בקלות
  • שדרוג של כל רכיבי המערכת המתואמים אישית באופן אוטומטי

תרומה לצוותי ה-IT

  • יותר זמן לפתרון סוגיות העסקיות
  • צמצום למינימום של פרויקטים ארגוניים לשדרוג
  • אין צורך לחזור על התאמה ואינטגרציה לאחר פעילות השדרוג