office@crmonline.co.il

052-508-8999

יצירת נאמנות בקרב השותפים העסקיים


יצירת נאמנות בקרב השותפים העסקיים

  • יצירת עסקאות חוזרות ממאגר הלקוחות הקיים של השותפים
  • חלוקה יעילה של תקציב השיווק המיועד לפעילות השותפים
  • תיעוד עסקאות בקלות על ידי השותפים העסקיים וקבלת מידע אמין ומאובטח
  • הידוק שיתוף הפעולה והגדלת המכירות בקרב השותפים
 תרומה לשותפים העסקיים
  • השותפים יודעים שקולם נשמע בארגון
  • גישה לתקציבי שיווק ולכלים רלוונטיים
  • חסכון בזמן המוקדש לפעילות אדמיניסטרטיבית
  • שיתוף פעולה פורה לאורך זמן