office@crmonline.co.il

052-508-8999

יצירת דו שיח עם הלקוחות באינטרנט


יצירת דו שיח עם הלקוחות באינטרנט

  • כלים ליצירת דו שיח עם הלקוחות באמצעות facebook.com
  • שימוש ב- twitter כזירה שיווקית
  • שימוש בגוגל ככלי שיווקי

תרומה לחברה

  • גישה ישירה ללקוחות בכל מקום
  • מעקב אחר "מצב הרוח" של הלקוח
  • שיפור בנאמנות הלקוח
  • פיתוח מוצרים ושירותים שהלקוח שלך רוצה וצריך