office@crmonline.co.il

052-508-8999

שימוש אמיתי במשוב ותובנות הלקוח


שימוש אמיתי במשוב ותובנות הלקוח

  • יצירת פלטפורמה לדו שיח עם הלקוח באינטרנט
  • יצירת מוטיבציה לשתף במשוב ובתובנות הלקוח
  • זיהוי רעיונות עסקיים מקרב הלקוח

תרומה לצוותי השיווק

  • יצירת קהילת לקוחות מעורבת ונאמנה
  • שיפור בשביעות רצון הלקוח
  • הגדלת סל הרכישה של הלקוח
  • יצירת גל רכישה נוסף בקרב לקוחות קיימים