office@crmonline.co.il

052-508-8999

התמקדות במכירות


הטמעה והתאמה קלה ומהירה

  • התאמה קלה ומיידית של תצוגת המסך
  • התאמה והוספה של שדות ונתונים בלחיצת כפתור
  • אפשרות לאוטומטיזציה של תהליכי מכירה נוספים
  • אפשרות לאוטומטיזציה של תהליכי מכירה נוספים באמצעות כלים ויישומים הקיימים במערכת

תרומה לצוותי המכירות

  • הכלים, היישומים והפתרונות שהצוות שלך צריך
  • התייעלות אמיתית באמצעות אוטומטיזציה של תהליכי העבודה וחסכון בזמן
  • קבלת מענה מיידי לצרכים של צוותי המכירות במהלך העבודה
  • נקודת גישה מרכזית לכל יישומי הלקוחות