office@crmonline.co.il

052-508-8999

ניהול המידע הרלוונטי לשותפים בקלות


ניהול המידע הרלוונטי לשותפים בקלות

  • איתור וריכוז מהיר של כל המידע על פעילות השותפים בכל הערוצים
  • יצירת גישה עצמאית לחומר רלוונטי ומעודכן לשותפים העסקיים
  • צמצום הפעולות האדמיניסטרטיביות למינימום בתהליכי העבודה עם השותפים
 תרומה לשותפים העסקיים
  • גישה מהירה וקלה לכל החומר השיווקי הדרוש
  • עדכון פשוט ומהיר של המערכת וכל שרשרת המכירות.