office@crmonline.co.il

052-508-8999

ניהול ספקים ושותפים


 

פתרונות לניהול הפעילות מול שותפים עסקיים

 

כל הארגונים והחברות, בכל המגזרים וענפי הפעילות מבינים, כי שותפים וספקים הם כלי שיווקי לכל דבר ועניין. פעילות יעילה בקרבם יכולה לחשוף את החברה לקהלי לקוחות גדולים הרבה יותר, ליצור פעילויות שיווקיות ומכירתיות אפקטיביות שיקטינו את ההשקעה השיווקית ויגדילו את המכירות.

 

מערך הפתרונות של CRM Online מעניק לכם את הכלים למצות את הפוטנציאל הטמון בפעילות המשולבת עם הספקים והשותפים, להדק את שיתוף הפעולה, ולשלוט ולנטר את תהליכי העבודה המשותפים.

CRM Online

מערכת מקצועית לניהול מלאי וספקים

לנהל מלאי וספקים מרובים יחד עם מחלקת מכירות

לדעת בכל רגע נתון מהו הרווח הגולמי בכל עסקה לכל לקוח

להיעזר בקוראי ברקודים, חיפוש מתקדם כולל שימוש במוצרים עם מספרים סיריאלים

לבצע אינטגרציה מלאה עם הנהלת החשבונות, הזמנות ותעודות משלוח
להטעין הזמנות רכש לספק ישירות לתוכנה עם קישור ללקוח

לאפיין מחירונים שונים ללקוחות שונים, גם מבצעים מיוחדים
להוציא דוחות מפורטים על כל המלאים , הזמנות, תעודות משלוח והמכירות
לקבל התראות על מחסור במלאי ולקבוע רמת חידוש

ניהול מעקב אוטומטי אחרי כל המוצרים במלאי לפי ספקים, קטגוריות וסוגי מוצר 
לאחר כל הנפקת הזמנה, תעודת משלוח או חשבונית נגרע המוצר מהמלאי 
ולאחר קליטת טופס הזמנת רכש, מתווסף המוצר למלאי

ניתן לשייך רכש ללקוח ותמיד לדעת שוווי העקה והוצאות שלה

מודל הרכש במערכת מתאים לכל עסק קטן ובינוני, המנהל מלאי שלו , מכירות ומתנהל מול ספקים. המודל יועיל ויסדר נתונים בכל המודולים השונים ובכל סוגי המלאים הקיימים. כמו כן, המודל מקושר למודול הנהלת החשבונות ותעודת משלוח.

ניהול מחסנאים , ניהול מחסנים ואחראים בהם, ניהול הבערות בין הסניפים, ניהול משלוחים, ניהול רכש ומחירונים, נהול מוצרים שונים: אצוות, IMEI ESN סריאלי, עץ מוצר, ניהול מוצרי סט, מוצר הרכבה, כרטיסים, משקלים, קובים, רכב, ספר רכב במלאי, מוצרי תיקון, מוצרי מעבדה, מוצרי קפה, מוצרי מסעדה כולל הרכבות, ניהול מוצרים בהזמנה, כמות בהובלה, כמות מבוקשת, רמת חידוש, מחירים אחרונים.

תוכנה לניהול CRM ON LINE עסק נותנת פתרון מודרני אונליין מלא בצורה מיטבית ומקצועית ביותר.