office@crmonline.co.il

052-508-8999

ניהול השיווק


פתרונות לניהול מערך השיווק של החברה

תוכנת CRM מאפשרת גיוס לקוחות, שימור ושיווק נכון ויעיל.

אחת ההשקעות הגדולות ביותר של כל ארגון הוא ההשקעה בשיווק. לכן, מנהלים מבקשים למדוד בדיוק מה החזר ההשקעה בשיווק ולבחון כיצד אפשר לצמצם את ההשקעה ולהגדיל את התמורה עבורה. 

מגוון פתרונות במערכת מאפשרים אוטומטיזציה של תהליכי השיווק, בחינה מדוקדקת של התהליכים השיווקיים, ניטור של קמפיינים שיווקיים, תמורה שלהם ועוד. 

כל אלה תורמים למוטיבציה ולמקצוענות של צוותי השיווק, לנאמנות ולשביעות הרצון של הלקוחות ויותר מהכל לניצול מיטבי של משאבי השיווק.