office@crmonline.co.il

052-508-8999

גיוס שותפים חדשים ושיפור המכירות באמצעותם


הטמעה והתאמה קלה

  • התאמת פתרונות לצרכים ולאופי השותפים העסקיים
  • יצירת פלטפורמות התקשרות נוחות עם השותפים
  • תמיכה מהירה וקלה במוצרים ושירותים חדשים

תרומה לחברה

  • שיקוף אמיתי של שיתוף הפעולה
  • שיתוף בזמן אמיתי של כל הנתונים
  • תחילת עבודה מיידית