office@crmonline.co.il

052-508-8999

האתרים שלי

במערכת CRMONLINE קיימת אפשרות לניהול אתרים מהמערכת באופציה האתרים שלי. פעולה דומה לזו של הוספת אתר למועדפים ומערכת תמשור אותם בזיכרון. בלחיצת כפתור תועברו לאתר המועדף. ההבדל העיקרי הינו שמערכת איתכם בכל מקום ובכל עת.