office@crmonline.co.il

052-508-8999

שילוב מהיר עם המערכות הקיימות בארגון


שילוב מהיר עם המערכות הקיימות בארגון

  • שילוב פשוט של CRM OnLine עם המערכות הארגוניות הקיימות
  • התחברות עם האפליקציות המשרדיות, מאגרי המידע ועוד

תרומה לצוותי ה-IT

  • חסכון בזמן הנדרש ליצירת אינטגרציה בין המערכות השונות בארגון
  • שימוש בכלים קיימים ומוכחים במערכת