office@crmonline.co.il

052-508-8999

שמירת מידע וגיבוי


שמירת מידע וגיבוי

  • אפשרות של ייצוא וייבוא נתונים
  • שרת ייעודי
  • גיבוי נתונים
  • חוסר תלות בחומרה
  • אבטחת מידע
 תרומה לעסק שלך
  • ייבוא וייצוא נתונים ממערכות שונות בצורה מרוכזת באמצעות excel
  • אחסון המערכת בשרת יעודי הנמצא בחוות 012 (חוות שרתים המתקדמת ביותר בארץ)
  • אפשרות לגיבוי נתונים בזמן אמת ושיחזור של יום עבודה אחרון למניעת כל סוגי הנזקים
  • אין כל תלות במחשב של משתמש
  • מערכת הרשאות רב שכבתית המאפשרת אבטחת מידע מקסימאלי