office@crmonline.co.il

052-508-8999

הגדרת מסמכים


הגדרת מסמכים

 • ניהול מוצרים
 • ניהול מחירונים
 • ניהול הנחות
 • ניהול עמלות
 • ניהול ספקים
 תרומה להנהלת חשבונות
 • ניהול פרטי של מוצרים במערכת כולל מגוון אינפורמציות, תקופות תמיכה ושרות, המרת מוצר ישירה
 • כרטיס ספק, הוספת תמונות ותכנים נוספים
 • אפשרות ליצירה וניהול של מגוון מחירונים והנפקתם במקביל ללקוח .
 • אפשרות קביעת הנחות הן למוצר יחיד והן לקבוצת מוצרים במסמך מכירה אחד.
 • גמישות בניהול עמלות הן למוצרים, שירותים נלווים ולסוכנים.
 • מערכת ניהול ספקים חכמה המאפשרת הנפקת מסמכי רכש וניהול תהליכים ללקוחות קצה.