office@crmonline.co.il

052-508-8999

התחלה מיידית לשימוש במערכת


התחלה מיידית לשימוש במערכת

  • תחילת עבודה מיידית עם המערכת, עם מספר משתמשים בלתי מוגבל
  • הוספת או הפחתת משתמשים במהירות וקלות
  • הפעלת אפליקציות ופתרונות חדשים במהירות
  • הפסקת ההתעסקות עם התשתיות
 תרומה לצוותי ה-IT
  • יותר זמן לטיפול בצרכים האמיתיים של המשתמשים
  • אין צורך לנהל חומרה, תוכנה, הטמעה, שדרוג, גיבוי ושיקום מאסון
  • התמקדות בחדשנות