office@crmonline.co.il

052-508-8999

ייעול שיתופי הפעולה ושיפור הביצועים


ייעול שיתופי הפעולה ושיפור הביצועים

  • שיתוף מיידי של השותפים בלידים והזדמנויות עסקיות
  • גישה נוחה ופשוטה לכלים ומידע שיסייעו לשותפים לסגור עסקאות
  • צמצום העומס על המחלקות האדמיניסטרטיביות המטפלות בפעילות השיווקית
 תרומה לשותפים העסקיים
  • הגישה לכל המידע הרלוונטי ועדכון מיידי בתוצאות הפעילות
  • גישה לכל הכלים והעזרים השיווקיים הדרושים למכירות
  • ניהול קל ופשוט של לידים והזדמנויות עסקיות