office@crmonline.co.il

052-508-8999

דיוור לקוחות

שיווק באמצעות אימיילים

» ניהול מאגרי מידע מבוסס על ניתוח ייחודי של קהל הלקוחות, לידים, אנשי קשר וחשבונות.

» יצירת תבניות HTML ישירות בתוך המערכת.

» שליחת אי מייל ישירות מתוך רשימת בחירה.

» מייל שנשלח ללקוח נשמר אוטומטי בכרטיס שלא ואין צורך לחפש מיילים מכלל הרשימה.

» מערכת CRM שלנו מאפשר לצרף קבצים למיילים שישמרו בכרטיס בלקוח.

» תוכנה לניהול הכוללת בפנים ממשק מייל ,שמשפרת משמעותית את העבודה והכל במערכת אחד.