office@crmonline.co.il

052-508-8999

ניהול אנשי קשר

מערכת של CRM ONLINE מציעה אפשרויות ניהול נרחבות של אנשי הקשר בחברה.
רשימת אנשי קשר, אפשרויות חיתוך וסינון, הגדרת קבוצות שונות של אנשי קשר ומאפיינים ייחודיים לכל קבוצה ועוד:

» ייבוא רשימת אנשי קשר בפורמט CSV ממאגרים חיצוניים כגון OUTLOOK.
» ייצוא רשימת אנשי קשר בפורמט CSV, XML, EXCEL, לפי קריטריונים נבחרים.
» הוספת ועריכת אנשי קשר במערכת.
**שרת מייל מובנה במערכת מאפשר שמירת של כל המיילים היוצאים לאנשי קשר בחברה , במקום אחד, בכרטסת של כל איש קשר בנפרד.
» יצירה והגדרה גמישה של קבוצות אנשי קשר שונות, ומיון אנשי הקשר הקיימים לקבוצות השונות.
» שליחת ניוזלטר לפי רשימות תפוצה לקבוצות או לאנשי הקשר הרשומים במאגר ע "פ חוק.