office@crmonline.co.il

052-508-8999

כלים להצלחה


כלים להצלחה

 • המערכת מאפשרת גישה מיידית לתהליכי מכירה דומים
 • כל הכלים השיווקיים זמינים לכל נציגי המכירות
 • כל הסטוריית הלקוח שמורה ומסווגת
 • המשכיות העסקית נשמרת ללא קשר לחילופים בכח האדם
 • שמירה על סטנדרט גבוה של שירות ומכירות ללא קשר לנציגים עצמם
 תרומה לצוותי המכירות
 • הנציגים לא צריכים לבזבז זמן על יצירת או חיפוש מסמכים מתאימים
 • כל הכלים השיווקיים זמינים לכל נציגי המכירות ונשלטים לפי הרשאות המנהל
 • כל הנתונים והדוחות מתעדכנים אוטומטית
 • כל המסמכים והנתונים הטובים ביותר נגישים לכולם
 • נגישות קלה ומיידית להסטוריית הלקוח ולמקרים דומים המבטיחה שירות טוב ויעיל
 • כל נציג מכירות יכול ליהנות מניסיונם של כל צוותי המכירות
 • יצירת/קבלת דוחות ומשוב מדויקים ומקיפים שמסייעים לשיפור מכירות ושירות.