office@crmonline.co.il

052-508-8999

עקוב אחר הביצועים של השותפים העסקיים


עקוב אחר הביצועים של השותפים העסקיים

  • מידע מפולח, מנותח, ברור ונגיש על הביצועים, היעדים ותחזיות השיווק של השותפים האסטרטגיים
  • בחינת ROI וניתוח הפעילות השיווקית בכל עת ויכולת לבחון תרומה לאורך זמן
  • התאמה ועריכה של נתוני המכירות ושל היעדים השיווקיים בלחיצת כפתור
 תרומה לשותפים העסקיים
  • פתרון פשוט ומהיר של בעיות ותקלות שמעלים השותפים
  • כלים פרקטיים המסייעים באמת למכירות
  • שיתוף אוטומטי במידע שמצטבר בקרב השותפים השונים והחברה
  • מיצוי הזדמנויות עסקיות