office@crmonline.co.il

052-508-8999

התאמה ללא פשרות


התאמה ללא פשרות

  • הגדרת מבנה המערכת, מאגרי המידע וממשק המשתמש בלחיצת כפתור
  • התאמה מלאה של כל המערכת
  • חסכון בזמן באמצעות מגוון הפתרונות לכל המגזרים והתחומים, הקיימים במערכת
  • שדרוג אוטומטי של הפתרונות

תרומה לצוותי ה-IT

  • אין צורך לבנות מערכות CRM ספציפיות לארגון
  • אין צורך להסתפק במערכת הדורשת עדכונים והתאמות
  • אין צורך להתעסק בשדרוג או בתחזוקה
  • מתן פתרון כולל ומדוייק ללקוחות הארגוניים
  • שיתוף פעולה עם הלקוחות הארגוניים