office@crmonline.co.il

052-508-8999

פיתוח עסקי באמצעות ערוצי מכירה חודשים


הטמעה והתאמה קלה

  •  צור אוטמטיזציה של תהליכי העבודה והמכירות בקלות
  • צור, נהל ועדכן דוחות, נתונים וגראפים בלחיצת כפתור
  • השתמש במאות יישומים הקיימים במערכת והתאם אותם לצרכיך
 תרומה לצוותי השיווק
  •  מהירות ההטמעה יוצאת מהכלל
  • יצירת פתרונות שמספקים מענה לצרכים המדוייקים של צוותי השיווק
  • נקודת גישה אחת לכל הפתרונות
  • אין צורך להקדיש זמן ללימוד והטמעה של המערכת