office@crmonline.co.il

052-508-8999

ישום מערכת בארגון

לפי מחקרים שנערכו בעבר -70% מפרויקטי ה-CRM נכשלים. גם אם מספר זה איננו מדויק כיום, עדיין חלק ניכר מפרויקט ה-CRM נכשלים. סיבה העיקרית לכך  -  חוסר הבנה הדדית, בין ספקי CRM לחברה הרוכשת, ברמה המתודולוגית. יחד עם זאת, פרויקט CRM ביישום נכון, בחיבור נכון לארגון ולמנהלים העסקיים, עם הבנה ויכולות טכנולוגיות, מקדם את העסק, מייעל תהליכים ומגדיל רווחי החברה.

Read More

מערכת ה-CRM Online מביאה לידי ביטוי את ה- DNA של הארגון במכלול המגעים מול הלקוח. יישום שבלוני של מערכת CRM, תוך "יישור" כלל הארגון בהחלטות ניהוליות עלול לדכא כל מצוינות וחדשנות מחשבתית בארגון. לעומת זאת, יישום המתאים את עצמו ליצירתיות הארגונית יכול להעצים אותה ע"י הפיכתה של יצירתיות זו לנחלת כלל עובדי הארגון. פלטפורמת CRM Online אינה עומדת בפני עצמה משום שטכנולוגיה, טובה ככל שתהיה, אינה מספיקה אם אין אנשים שישתמשו בה.
 

פתרון CRM צריך לפעול כחלק מאסטרטגיה ארגונית שמטרתה לשפר את ניהול הקשר עם הלקוח ולקבלת תמונת לקוח מלאה (360 מעלות). פרויקט ה-CRM Online הוא תהליך אינטגרטיבי בו הארגון מטייב את תהליכי העבודה שלו במקביל לאיסוף ולטיוב פריטי המידע אודות לקוחותיו. שילוב של מערכות BI מתקדמות הפועלות מול מחסני המידע של מערכות -CRM Online ומלוות בזמן אמת את נותן השירות במידע והמלצות, מביאות אותנו לשלב הערך האמיתי אותו ניתן להפיק ממערכות ה-CRM