office@crmonline.co.il

052-508-8999

בקרה וניטור בזמן אמיתי


בקרה וניטור בזמן אמיתי

  • המערכת מאפשרת לבחון ולנתח את תהליכי המכירה מיד, ממסך הבית שלך
  • נגישות מלאה למכירות שנסגרו, לתהליכי מכירה בעיצומם ולעמידה ביעדים
  • הצפה וטיפול מיידי בכשלים במהלך המכירה
  • גישה נוחה ומיידית לדוחות ונתונים בלחיצת כפתור
  • מעקב אחר הביצועים שלך ושל המתחרים והשוואה נוחה ביניהם

תרומה לצוותי המכירות

  • צוותי המכירות לא מבזבזים זמן בליקוט מידע על תהליכי מכירה שכבר התחילו
  • כל אחד יכול לעקוב אחר ביצועיו ואחר עמידה ביעדים האישיים שלו