office@crmonline.co.il

052-508-8999

הנפקת דוחות


הנפקת דוחות

  • מחולל דוחות
  • דוחות מכירה
  • דוח מסמכים פתוחים!
  • דוחות מע"מ
  • דוח רווח והפסד
 תרומה לעסק
  • מאפשרת יצירת דוחות על בסיס דרישה של הלקוח לצד דוחות מובנים במערכת.
  • המערכת מאפשרת מבט בזמן אמת על מצב מכירות מדויק, צפי עלויות, עמידה ביעדים של סוכנים, וכן חיזוי סטטיסטי על הזדמנויות מכירה.
  • מתן מענה לבקרה על מסמכים פתוחים, בדיקת סטאטוסים וגישה מיידית למסמכים בפילוחים השונים.
  • יצירה פשוטה, קלה ומהירה להנפקת דוחות מע"מ תקופתיים
  • בלחיצת כפתור המערכת תוכל ליצור עבורך דוח רווח והפסד מדויק ומוכן להפקת לקחים.