office@crmonline.co.il

052-508-8999

פתרונות ליצירת קהל משתמשים עצמאי


פתרונות ליצירת קהל משתמשים עצמאי

  • כלים ליצירת מערכת לתמיכה וסיוע עצמי של הלקוחות באתר החברה
  • התאמה ומיתוג אתר החברה בקלות ומהירות
  • יצירת חווית הדרכה ותמיכה ברמה גבוהה בעלויות נמוכות
  • בניה של קהילת לקוחות אינטרנטית
 תרומה ללקוחות
  • חווית שירות אישית
  • מגוון של פתרונות ותשובות בקצות האצבעות
  • יצירת מסגרת לשיתוף ברעיונות, סיוע ותובנות ללקוחות אחרים ולחברה