office@crmonline.co.il

052-508-8999

התחלה מיידית לעבודה במערכת


התחלה מיידית לעבודה במערכת 

  • עליה לאוויר תוך שבועות ולא חודשים
  • שימוש במערכת על ידי כל אחד מהעובדים, באמצעות האינטרנט בלבד
  • הפעלת נציגי שירות ותמיכה בכל אתר של החברה

תרומה לחברה 

  • מהירות הטמעה יוצאת מן הכלל
  • החזר מהיר של ההשקעה וצמצום הסיכון הכלכלי
  • שילוב נוח ורווחי בין מיקור פנים, מיקור חוץ והעסקת עובדים מהבית
  • פיתוח פתרונות מתאימים לכל אחד מנציגי השירות והתמיכה בחברה, בכל אחד מהאתרים